Descriere

 Comuna Părău este aşezată între Dealurile Persanilor şi Lunca Oltului, la o distanţă de 19km faţă de Făgăraş şi 60Km faţă de reşedinţa de judeţ – Braşov.

Comuna Părău este alcătuită din 4 localităţi: satul de reşedinţă Părău, satul Grid, satul Veneţia de Jos şi satul Veneţia de Sus.

Comuna Părău este atestată – conform documentelor din arhiva bisericii – la 1293 şi din lucrarea “Urbarile Ţării Făgăraşului” volumul I, ca aşezare pe râu – adică pe actuala Vale a Muscelului.

Istoria locului

Comuna Pãrãu este atestată – conform documentelor din arhiva bisericii – la 1293 şi din lucrarea “Urbarile Ţării Făgăraşului” volumul I, ca aşezare pe râu – adică pe actuala Vale a Mucelului.

La 1637 în “Urbarile Ţării Făgăraşului” este menţionat printre alte date şi dezvoltarea economică a satului cu recensământ amănunţit.
Mai există atestări istorice cu cercetări arheologice în zona laterala a satului, Calea Stanilor, Durduis – precum şi descoperirea unor monede din perioada 1700, aflate în prezent în patrimoniul Muzeului Ţării Făgăraşului şi al Muzeului Judeţean Braşov.

Prima şcoală românească din sat este datată la 1852 sub conducerea preotului Cerbu.

În prezent Comuna Părău este alcatuită din 4 localităţi: satul de reşedintă Părău, satul Grid, satul Veneţia de Jos şi satul Veneţia de Sus.

Resurse Locale

Aria pe care se întinde comuna este de 11162 ha.
Activităţile specifice zonei sunt: agricultură, cultura terenului, zootehnie.

Râul Olt, care în comuna Părău are orientare NE-SV, are debite constante şi ape limpezi şi este mărginit de dealuri împădurite. Aici predomină pădurile de fag, de stejar şi de gorun. Din documentele istorice reiese că în urmă cu secole suprafeţele de pădure erau mult mai mari, unele fiind atestate încă din 1224, ele fiind cunoscute sub denumirea de „pădurile românilor şi pecenegilor”.

Pădurile adăpostesc animale sălbatice diversificate: urşi, mistreţi, cerbi, căpriori, lupi, râşi, vulpe etc. Datorită acestei diversităţi de animale sălbatice ce se găsesc aici, precum şi frumuseţii peisajului, tot mai mulţi turişti, în special străini, frecventează această zonă.