Resurse locale

Aria pe care se întinde comuna este de 11162 ha.
Activităţile specifice zonei sunt: agricultură, cultura terenului, zootehnie.

Râul Olt, care în comuna Părău are orientare NE-SV, are debite constante şi ape limpezi şi este mărginit de dealuri împădurite. Aici predomină pădurile de fag, de stejar şi de gorun. Din documentele istorice reiese că în urmă cu secole suprafeţele de pădure erau mult mai mari, unele fiind atestate încă din 1224, ele fiind cunoscute sub denumirea de „pădurile românilor şi pecenegilor”.

Pădurile adăpostesc animale sălbatice diversificate: urşi, mistreţi, cerbi, căpriori, lupi, râşi, vulpe etc. Datorită acestei diversităţi de animale sălbatice ce se găsesc aici, precum şi frumuseţii peisajului, tot mai mulţi turişti, în special străini, frecventează această zonă.